Sermon On The Mount Pt 1: Kingdom Reality 

Sermon On The Mount Pt 2: Obligation Vs Devotion

Sermon On The Mount Pt 3: You Mad Bro

Sermon On The Mount Pt 4: Sermon On The Mount Pt 4: Redefining Kingdom Commitments

Sermon On The Mount Pt 5: Removing the Stumbling Block

Sermon On The Mount Pt 6: Where is Your Heart?

Sermon On The Mount Pt 7: Look At Me

Sermon On The Mount Pt 8: Look At Them